మా కథ

జువాన్ ఫిట్‌నెస్ గురించి

1

జువాన్ ఫిట్‌నెస్ యొక్క పూర్వపు పేరు ఐర్డ్ ఫిట్‌నెస్ అని పిలువబడింది, ఇది 1997లో స్థాపించబడింది.
2001లో, జుయువాన్ ఫిట్‌నెస్ అధికారికంగా ప్రారంభించబడింది, ఇది పూర్తి ఫిట్‌నెస్ పరికరాల ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించింది.ఆవిష్కరణ మరియు తయారీ అనుభవం యొక్క బలమైన సామర్థ్యంతో, ఇది అత్యుత్తమ నాణ్యత మరియు అత్యుత్తమ పనితీరును అందించడానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీర్ఘకాలిక మరియు విశ్వసనీయ భాగస్వామ్యాలను నిర్మించడానికి అంకితం చేసింది.

చరిత్ర